Безплатни обяви | ListingsBG - Bulgarian Listings Zone | Web Designs | Обяви в Русе, Козлодуй, Варна, София, Пловдив, Бургас, Стара Загора | Политика за бисквитки | <meta http-equiv="Refresh" content="0; URL=https://www.
вход
КУПИ ПОСЕЩЕНИЯ ЗА ТВОЯТА ОБЯВА!
Поръчай сайт bgtop
Sa|15/06/2024г.|05:43:02ч.
ip 44.220.44.148

offline avatar money help Look login


ListingsBGbrowsers
Какво представляват „бисквитките”?

Бисквитките трябва да се разглеждат като информационни данни, включващи без ограничения текстови файлове, съхранявани на потребителските терминали за целите на използването на уебсайтове. Тези файлове правят възможно разпознаването на всеки потребителски терминал и изобразяването на един уебсайт на монитора по съответен начин, адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитките обикновено съдържат име на уебсайта, от който произлизат, периода на съхранение на терминала и уникален номер.

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за целите на адаптирането на съдържанието на уебсайтовете в съответствие с предпочитанията на потребителите и за оптимизиране на употребата на уебсайтовете. Те се използват също и за съставяне на анонимни, обобщени статистически справки, с чиято помощ ние разбираме как се възползва един потребител от уебсайтовете, което ни позволява да правим подобрения в тяхната структура и съдържание, изключвайки личните данни за потребителя.

Какви бисквитки използваме ние?

Обикновено ние използваме два вида бисквитки – „сесийни” и „фиксирани”. Първите представляват временни файлове, които остават на потребителския терминал докато се излезе от уебсайта или докато се затвори приложението (уеб браузър). „Фиксираните” файлове остават на потребителския терминал за определено в параметрите на бисквитката време или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитки, използвани от партньори на оператор на един уебсайт, включително без ограничение потребителите на уебсайта, са обект на техни собствени политики за поверителност.

<
↘↘↘↘↘Рекламна зона №1↙↙↙↙↙ :: Рекламирай тук!

©Copyright 2002-2024г. ListingsBG™ - All rights reserved!® :: :: Разработен от: Web Designs

safeweb norton php5 apache css xhtml SEO Services PageRank

Портфолио и администрация по ЗЗЛД на РБ bg
war Внимание!!! Екипът ни НЕ носи отговорност за съдържанието на материалите (или нанесени вреди на трети лица в следствие на публикувани в сайта материали). Те се публикуват в реално време, поради което е невъзможно точна проверка на съдържанието. Материали с дублиращо съдържание ще бъдат изтривани без предупреждение. При злоупотреба с материали, или ако имате претенции (и можете да го докажете неуспоримо) за авторство над материали публикувани в сайта моля свържете се с нас!